Welkom op de website rechten van cliënt. 2018-01-12T15:33:06+00:00

Welkom op de website rechten van cliënt.
Goed dat je je laat informeren over de rechten van de cliënt.

Deze site gaat over de rechten van cliënten van zorginstellingen.
Mensen met een beperking die ondersteuning krijgen van een zorginstelling.
Op deze site vind je het opzoekboek over de rechten van cliënten.
En informatie over het Rechtenteam.
Op deze site is ook ruimte voor nieuwe informatie, persoonlijke ervaringen en verwijzing naar andere informatie bronnen.

Als je klikt op de tekst opzoekboek rechten van cliënten dan zie je de 10 verschillende hoofdstukken onder elkaar staan.
Kies een hoofdstuk waarover je informatie wil en klik hierop.
Klik daarna op de vraag waarop je een antwoord wil. Klik opnieuw op deze vraag om de tekst weer af te sluiten. Kies daarna een nieuwe vraag.
Elk hoofdstuk kun je apart uitprinten.

In het opzoekboek staan antwoorden op een heleboel vragen.
Vragen die te maken hebben met je rechten.
Vragen over wat je zelf mag beslissen en wanneer een ander voor je beslist.
Vragen over welke informatie je mag hebben.

In het eerste hoofdstuk wordt uitgelegd wat rechten zijn.
En wat de belangrijkste rechten van cliënten zijn.
In de hoofdstukken daarna worden deze rechten uitgelegd.
In hoofdstuk 10 staat waar jouw rechten zijn opgeschreven.

Onder het laatste hoofdstuk vind je een lijst met allerlei wetten waarin de rechten van cliënten zijn geregeld
We hebben geprobeerd zo weinig mogelijk moeilijke woorden te gebruiken.
Soms staan er toch wat moeilijke woorden tussen.
Deze woorden staan schuin gedrukt.
Dan vind je een uitleg van dat woord in de lijst met moeilijke woorden.
Achter ieder hoofdstuk kun je een lijst met moeilijke woorden vinden.

In het opzoekboek lees je iedere keer het woord ‘hij’.
Je kunt dan denken dat dit boek alleen over mannen gaat.
Dat is beslist niet waar.
Als wij schrijven ‘hij’ dan bedoelen wij daarmee ‘hij’ of ‘zij’.
Hij kan dan dus zowel een man als een vrouw zijn.
Wanneer wij iedere keer hij of zij moeten schrijven is dat niet prettig lezen.

Het opzoekboek geeft veel antwoorden.
Maar niet alle antwoorden staan in dit boek.
Dat is omdat iedere situatie anders is.
En omdat de wettekst bepaalt wat precies je rechten zijn.

Om te weten hoe het precies met jouw rechten zit,
kun je het beste, met deze tekst in je hand,
gaan praten met je begeleider.
Of met iemand anders de jij vertrouwt.
Dan kun je samen uitzoeken hoe het zit met jouw recht.

Veel lees en kijk plezier.