LFB 2018-01-11T15:18:30+00:00

LFB is een landelijke belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking

De LFB maakt mensen en groepen sterker.

Zij kunnen daardoor beter voor zichzelf  en voor anderen opkomen.
De LFB wil weten wat mensen met een verstandelijke beperking belangrijk vinden en wat hun wensen zijn.
Daarvoor heeft de LFB het project Denktank opgezet.

In het project Denktank komen 70 á 80 mensen met een verstandelijke beperking  6 x per jaar bij elkaar.
In verschillende workshops wordt er samen gesproken over belangrijke onderwerpen.
Onderwerpen die direct met hun leven en welzijn te maken hebben.

Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Waar loop ik tegenaan bij dit onderwerp.
  • Wat vind ik lastig.
  • Wat zou er moeten veranderen.
  • Wat hebben we daar voor nodig.
  • Wie zou ons daarbij kunnen helpen.

In de workshop ‘rechtsbescherming’ is gesproken over de rechten van mensen met een verstandelijke beperking.
In de workshop werd duidelijk dat mensen met een verstandelijke beperking rechten hebben.
Vaak weten mensen dit zelf niet.

Ook begeleiders en managers weten vaak niet goed wat de rechten van hun cliënten zijn.
Uit de workshop kwam het voorstel om een boek te maken over deze rechten.
Een boek in eenvoudige en begrijpelijk taal.
Daarnaast wilde men een Rechtenteam op zetten.
Een team dat bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking.

Dit Rechtenteam kan voorlichting geven aan cliënten, begeleiders en management over de rechten van de cliënt.
Om dit plan uit te voeren is een kernteam gevormd en is contact gezocht met Loes den Dulk van Stichting Raad op Maat.
Vanuit alle ideeën heeft Jolanda Geerssen het projectplan geschreven. Zo is een bijzonder belangrijk project voor de mensen met een verstandelijke beperking geboren.
Met veel inzet is er gewerkt aan dit boek over de rechten van cliënten en aan de website www.rechtenvanclient.nl en het Rechten-team.
Iedereen bedankt voor de geweldige inzet.

Voor verder informatie over de LFB verwijs ik naar www.lfb.nu

Willy Bennink
Projectleider LFB