Opzoekboek rechten van cliënten 2018-01-11T13:43:03+00:00

Inleiding

Dit boek gaat over de rechten van cliënten.
Mensen met een beperking die ondersteuning krijgen van een zorginstelling.
In dit boek staan een heleboel vragen beantwoord.
Vragen die te maken hebben met je rechten.
Vragen over wat je zelf mag beslissen en wanneer een ander voor je beslist.
Vragen over welke informatie je mag hebben.
In het eerst hoofdstuk wordt uitgelegd wat rechten zijn.
En wat de belangrijkste rechten van cliënten zijn.
In de hoofdstukken daarna worden de belangrijke rechten van cliënten uitgelegd.
In het laatste hoofdstuk staat waar je jouw rechten kan vinden op papier.
We hebben geprobeerd zo weinig mogelijk moeilijke woorden te gebruiken.
Soms staan er toch wat moeilijke woorden tussen.
Deze moeilijke woorden worden zoveel mogelijk op dezelfde bladzijde uitgelegd.
Of het woord staat schuin gedrukt.
Dan vind je een uitleg van dat woord in de lijst met moeilijke woorden.
Achter ieder hoofdstuk kun je een lijst met moeilijke woorden vinden.
Achter het moeilijke woord staat een uitleg daarvan.
In het boek lees je iedere keer het woord ‘hij’.
Je kunt dan denken dat dit boek alleen over mannen gaat.
Dat is beslist niet waar.
Als wij schrijven ‘hij’ dan bedoelen wij daarmee ‘hij’ of ‘zij’.
Hij kan dan dus zowel een man als een vrouw zijn.
Wanneer wij iedere keer hij of zij moeten schrijven is dat niet prettig lezen.
Dit boek geeft veel antwoorden.
Maar niet alle antwoorden staan in dit boek.
Dat is omdat iedere situatie anders is.
En omdat de wettekst bepaalt wat precies je rechten zijn.
Om te weten hoe het precies met jouw rechten zit,
kun je het beste, met dit boek in je hand, gaan praten met je begeleider.
Of met iemand anders de jij vertrouwt.
Dan kun je samen uitzoeken hoe het zit met jouw recht.